oferta-personalizata

Feronerie – GU

Tehno­logie pentru fere­stre
Pro­babil vă sunt cunoscute de ani de zile setu­rile de fero­nerie BKS stan­dard, de cali­tate recunoscută și foarte popu­lare, desti­nate ușilor inte­rioare, care includ modelele de clanță ANDANTE și FORTE. Desi­gnul variat vă per­mite să creați con­figu­rații per­so­nalizate. Garnitu­rile sunt prevăzute întotdeauna cu resort de retenție, placa sau rozeta sunt în asamblare fixă cu clanța, și sunt dispo­nibile în dife­rite ver­siuni. Ele­men­tele de fixare sunt incluse în setul de livrare.

Avantaje
Cu armătu­rile pentru fere­stre cu deschi­dere spre exte­rior, cu deschi­dere plan-paralelă spre exte­rior, batante sau pivotante, precum și cu con­strucțiile speciale conce­pute în funcție de cerințele cli­en­tului, cerințele cu privire la noi modalități de deschi­dere și forme ale fere­strelor sunt transpuse în practică cu accente estetice unice. Paleta serviciilor se înt­inde de la pro­ie­ctarea tehnică și con­strucție până la pro­ducția pie­selor speciale și derularea pro­ie­ctelor împreună cu cli­entul, pe toate meridianele lumii.